Informacje dotyczące organizacji pracy świetlicy środowiskowej.

Dodano: 2020-10-26

W związku z rozporządzeniem Premiera z dnia 23 października 2020r. na świetlicę środowiskową mogą uczęszczać dzieci, które będą przeyprowadzane i odebrane przez rodzica, opiekuna prawnego lub osobę pełnoletnią wskazaną przez rodziców lub opiekunów prawnych.

Zarządzenie jest ważne do odwołania.