500.jpg

Świadczenie wychowawcze (500+)

Dodano: 2020-07-15

Świadczenie wychowawcze (500+) - kolejny wniosek w 2021 roku.

Osoby, które złożyły wniosek o świadczenie wychowawcze po 30 czerwca 2019 roku i zostały im przyznane świadczenia, nie składają w roku 2020 kolejnego wniosku na to samo dziecko.

Świadczenie wychowawcze zostało bowiem przyznane na okres, który potrwa
do 31 maja 2021 roku.

Kolejny okres świadczeniowy rozpocznie się 1 czerwca 2021, a zakończy 31 maja 2022r.

Wnioski będzie można wówczas składać w terminie:

  • od 1 lutego 2021 roku – w formie elektronicznej

  • od 1 kwietnia 2021 roku – w formie papierowej