info.jpg

Informacja dotycząca obsługi interesantów.

Dodano: 2020-06-03

I N F O R M A C J A

OD 01.06.2020r. DO ODWOŁANIA

PRZED WEJŚCIEM DO OPS PROSIMY ZAŁOŻYĆ MASECZKĘ I ZDEZYNFEKOWAĆ DŁONIE !!!

SPOTKANIA Z PRACOWNIKAMI OPS ODBYWAJĄ SIĘ

PO UPRZEDNIM UZGODNIENIU TERMINU I GODZINY PRZEZ TELEFON lub E-MAIL.

PONADTO INFORMUJEMY, ŻE W TYM SAMYM CZASIE W JEDNYM POMIESZCZENIU MOŻE PRZEBYWAĆ JEDNA OSOBA NA JEDNO STANOWISKO OBSŁUGI.

PROSIMY O ZAŁATWIANIE SPRAW (W MIARĘ MOŻLIWOŚCI) ZDALNIE – PRZEZ TELEFON, POCZTĘ ELEKTRONICZNĄ, E-PUAP.