Informacja dot. punktu konsultacyjnego.

Dodano: 2019-12-10

Szanowni Państwo,

W związku z zainteresowaniem mieszkańców gminy Góra Kalwaria dalszą działalnością Punktu konsultacyjnego OPS, ul. Pileckiego 10 p.o. Kierownika OPS informuje, że konsultacje psychologiczno-terapeutyczne świadczone przez Fundację Centrum Rozwoju Offka odbywają się obecnie zgodnie z zawartą umową do 31.12.2019r. Punkt Konsultacyjny będzie nadal zapewniał opiekę psychologiczną. Zapytania ofertowe na świadczenie powyższego rodzaju usługi na kolejny rok budżetowy będą zamieszczone na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria.

p.o Kierownika OPS

Justyna Rosłaniec