POMOC W UZYSKANIU ZATRUDNIENIA

Prace społecznie użyteczne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii umożliwia, osobom korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej, podjecie zatrudnienia w formie prac społecznie użytecznych. Praca polega na wykonywaniu prac porządkowych, remontowych i opiekę nad osobami starszymi. Osoba zatrudniona w takiej formie może przepracować maksymalnie 40 godzin miesięcznie. Zapłata za godzine pracy wynosi 8,30zł.

Pracę wykonuje sie na terenie gminy Góra Kalwari w:

  • Placówkach oświatowych;
  • Ośrodku Pomocy Społecznej;
  • Zakładzie Gospodarki Komunalnej;
  • Ośrodku Sportu i Rekreacji;
  • u Sołtysów;
  • Administracji Budynków Komunalnych;
  • Świetlicy Środowiskowej;