SCHRONIENIE

Przysługuje osobom lub rodzinom, jeśli są one pozbawione schronienia.
Pomoc w formie schronienia następuje poprzez zapewnienie miejsca w noclegowni lub schronisku.

W noclegowni zapewnione jest:

a. miejsce leżące w ogrzewanym pomieszczeniu, przez całą dobę, 7 dni w tygodniu
b. jeden posiłek
c. prysznic
d. wymiana odzieży

W schronisku zapewnione jest:

a. miejsce leżące w ogrzewanym pomieszczeniu, przez całą dobę, 7 dni w tygodniu
b. od jednego do trzech posiłków
c. prysznic
d. wymiana odzieży

Wymagane dokumenty: 

a. ustny lub pisemny wniosek o udzielenie schronienia
b. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość - do wglądu
c. dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy
d. w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny
e. rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego

Forma załatwienia
Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania pobytu na podstawie skierowania