PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE - PEDAGOGICZNE I PSYCHOLOGICZNEPORADNICTWO PEDAGOGICZNE, PSYCHOLOGICZNE

Przysługuje osobom i rodzinom korzystającym z pomocy OPS w Górze Kalwarii oraz innym osobom, które zgłoszą sie do OPS.

Poradnictwo rodzinne obejmuje szeroko rozumiane problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy wychowawcze w rodzinach naturalnych i zastępczych oraz problemy opieki nad osobą niepełnosprawną.

Wymagane dokumenty
brak

Forma załatwienia
Udzielenie porady