ŚWIADCZENIA RODZINNE

Świadczenia rodzinne mają na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Przysługują obywatelom polskim oraz cudzoziemcom, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne. Przyznanie świadczeń rodzinnych uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego, które w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty, 574zł,  od 01.11.2015 do 31.10.2017 wynosi 674zł, a od 01.11.2017r. będzie wynosić 754zł na osobę w rodzinie. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty- 664zł, od 01.11.2015 do 31.10.2017 - 764zł, a od 01.11.2017 kwoty - 844zł

 RODZAJE ŚWIADCZEŃ