Przemoc w rodzinie

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Jeśli doznałeś przemocy lub jesteś jej świadkiem zareaguj!

Skontaktuj się z: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii: 22/727-33-36, 531-643-535
Komisariatem Policji w Górze Kalwarii :   22/ 727-35-07, 22/727-45-07, 22/736-14-89
Porozmawiaj z pedagogiem szkolnym
Zadzwoń na Niebieską Linię: 22/ 668-70-00

Osoby dotknięte przemocą mogą uzyskać wsparcie w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym, ul Pijarska 40
w Górze Kalwarii, tel. 607-525-621

oraz

Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej ul. Księdza Sajny 2a
w Górze Kalwarii,
22 757 68 20

 

 

 ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

 

CO TO JEST PRZEMOC?
Najprościej ujmując za przemoc należy uznać wszelkie działania mające na celu wywieranie wpływu na proces myślowy, zachowanie lub stan fizyczny osoby bez jej przyzwolenia, które powodują jej cierpienie fizyczne i/lub emocjonalne.

PRZEMOC W RODZINIE MOŻE PRZYBIERAĆ RÓŻNE FORMY.
Poniżej przedstawiamy rodzaje i formy przemocy w rodzinie. Sprawdź czy któryś z nich  dotyka Ciebie lub osobę którą znasz.

RODZAJE PRZEMOCY:

PRZEMOC FIZYCZNA - popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką i pięściami, bicie przedmiotami, ciskanie w kogoś przedmiotami, parzenie, polewanie substancjami żrącymi, użycie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie koniecznej pomocy itp.

PRZEMOC PSYCHICZNA - wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia, narzucanie własnych poglądów, karanie przez odmowę uczuć, zainteresowania, szacunku, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna (kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami), domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, degradacja werbalna (wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie), stosowanie gróźb itp.

PRZEMOC SEKSUALNA - wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych kobiety itp.

PRZEMOC EKONOMICZNA odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, nie zaspakajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny, itp.