MINISTERSTWO RODZINY PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ - www.mpips.gov.pl

SEJM RP - www.sejm.gov.pl

UMiG GÓRA KALWARIA - www.gorakalwaria.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY W PIASECZNIE - www.puppiaseczno.com

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA www.poradnia.piaseczno.pl

POWIATOWY OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ http://poikgorakalwaria.pl

ZAKŁAD UBESPIECZEŃ SPOŁECZNYCH  - www.zus.pl

ANTYNARKOTYKOWA PORADNIA INTERNETOWA - www.narkomania.org.pl

PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH - www.parpa.pl

RZECZNIK PRAW DZIECKA - www.brpd.gov.pl