Informator

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Antynarkotykowy telefon zaufania
0 801 199 990

 

 

 

 

 

 

 

 

Ośrodeka Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii zatrudnia następujące osoby:

Kierownik

Katarzyna Łagowska, Dominikańska 9, pokój nr 118

Dział księgowo - administracyjny,  Pijarska 40, tel. 22 727 29 07:

Główna Księgowa Bożena Potrzebowska

Księgowa Halina Dadacz

Księgowa Dagmara Gwardiak

ref. kasjer Katarzyna Messerszmidt

Dział świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, Pijarska 40, tel. 22 756 73 22

Kierownik Działu Marta Witkowska

ref. ds. funduszu alimentacyjnego  Monika Lech/ zastępowana przez Ewę Chmielewską

ins. ds. funduszu alimentacyjnego Magdalena Pająk

ref. ds.zasiłków rodzinnych i karty dużej rodziny - Aneta Zwierzyńska-Turek

ref. ds. zsiłków rodzinnych - Małgorzata Kociszewska

Program Rodzina 500+

ref. Urszula Kamusińska

ref. Paulina Walencik

Dział Pomocy Środowiskowej, Dominikańska 9, tel. 22 727 33 36

Starszy specjalista pracy socjalnej- koordynator Działu Małgorzata Jarzynka, pokój 111, wew. 26

 ins. ds dodatków mieszkaniowych.stypendiów socjalnych Agnieszka Witan, Dominikańska 9, pokój nr 117

Pracownicy socjalni : (dla usprawnienia pracy OPS teren gminy podzielono na rejony i przydzielono poszczególnym pracownikom socjalnym)

Anna Głowala - Rękawek Rejon nr I, pok. 120, wew. 24

Beata Łączyńska Rejon nr II, pok. 120, wew, 24

Agnieszka Pawlak Rejon nr III,pok.119, wew, 24 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Olga Podlaska  Rejon nr IV, pok. 119, wew.24 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Anna Alberska Rejon nr V, pok.122, wew, 25

Ewa Stefańska Rejon nr VI, pok. 122, wew. 25

Aleksandra Bogatek Rejon nr VII, 112, wew.26

Alicja Sieńkowska Rejon nr VIII, pok.112, wew. 26

Magdalena Ojrzyńska Rejon nr IX, pok.110, wew. 23

Renata Ozimek Rejon X, pok. 110, wew, 23

 

Asystenci rodziny:  

Dorota Gut, Dominikańska 9, pokój nr 121
Cecylia Ratyńska, Dominikańska 9, pokój 121


Opiekunki domowe:

Renata Komosa

Violetta Kamińska

Dorota Bąk

Urszula Marciniak

Marlena Miara

Świetlica Środowiskowa, ul. Ks. Sajny 4 i filia w Czersku

Kierownik Świetlicy - Barabara Kociszewska

Marianna Szcześniak - wychowawca świetlica w Górze Kalwarii

Genowefa Szeręga - wychowawca filia w Czersku